หมึกพิมพ์เทียบเท่า GEARPLUS TONER ตอนที่ 2 "บอดี๊การ์ดตลับหมึก"