หมึกพิมพ์เทียบเท่า GEARPLUS TONER ตอนที่ 5 "คุณ ! ควรรู้ ?"


ความแตกต่างระหว่าง ตลับหมึก Compatible และ Remanu

              หลายคนยังสงสัยหรือคิดว่า  ตลับหมึก Compatible กับ Remanu เป็นตลับหมึกที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างกัน  วันนี้เราจะมาเฉลยถึงความแตก

ต่างระหว่าง ตลับหมึก Compatible กับ Remanu ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

ตลับหมึก Compatible

              กล่าวง่ายๆคือเป็นตลับที่ทำขึ้นมาใหม่ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่กระบวนการขึ้นรูปตลับ (Injection molding) ซึ่งแต่ละผู้ผลิตอาจมีรูปแบบตลับแตกต่างกันขึ้นอยู่

กับ แม่พิมพ์ (Mold) , วัสดุในการขึ้นรูป (Plastic) เป็นต้น อีกทั้งยังรวมไปถึงการใช้อะไหล่ (Part) ที่ใหม่ทั้งหมด เช่น OPC DRUM , WIPER BLADE ,

DOCTOR BALDEPCR เป็นต้น ผู้นำเข้าจึงจำเป็นที่จะต้องเสาะหาให้ได้ผู้ผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่ง บริษัท ทวินบีฯ ได้นำเข้า ตลับหมึกเทียบเท่า แบบ Compatible

ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจในคุณภาพของสินค้ามากที่สุด (มาตรฐานคุณภาพ เราจะอธิบายในบทความต่อไป)

ตลับหมึก Remanu

              กล่าวง่ายๆคือ นำตลับที่มีการใช้แล้วกลับมา Recycle เพื่อนำมาผลิตใหม่ และเปลี่ยนอะไล่ (Part)  ซึ่งผ่านกระบวนการผลิต และ ทดสอบคุณภาพงาน

พิมพ์ (QC) เช่นเดียวกับตลับ Compatible  บริษัท ทวินบีฯ นำเข้าอะไหล่(Part) จากต่างประเทศเพื่อมาผลิตตลับ Remanu เพื่อส่งต่อให้ลูกค้า จึงมั่นใจได้ว่า

ตลับหมึก Remanu ของเรามีคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน

              เราจึงกล้าบอกลูกค้าทุกท่านว่า  บริษัท ทวินบีฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน "ตลับหมึกเทียบเท่า" เพราะเราทำ

งานแบบครบวงจรเกี่ยวกับตลับหมึกเทียบเท่า และคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าทุกท่าน


ข้อดี และ ข้อเสีย ของตลับหมึก Compatible และ Remanu

              ในบทความที่แล้ว เราได้กล่าวถึงความแตกต่างของ ตลับหมึก Compatible และ Remanu กันไปแล้ว

(link บทความ) ในบทความนี้เรามาดูข้อดีและข้อเสียของ ตลับหมึก Compatible และ Remanu กันครับ

ตลับหมึก Compatible

ข้อดี

1.ไม่ต้องใช้กำลังการผลิตเพราะโดยส่วนมากจะนำเข้ามาจากต่างประเทศ

2.เป็นตลับและอะไหล่ใหม่ทั้งหมด

3.โดยส่วนมากผู้บริโภคจะเชื่อมั่นกับตลับ Compatible มากกว่า Remanu (ด้วยความเชื่อจากข้อ2นี่แหละครับ)

ข้อเสีย

1.ผู้จำหน่ายไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ด้วยตนเอง เนื่องจากนำเข้ามาจากต่างประเทศ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตลับหมึก Remanu

ข้อดี

1.สามารถควบคุมคุณภาพได้เอง

2.ราคาถูก เพราะใช้ตลับหมึก Recycle ที่หาได้ภายในประเทศ

ข้อเสีย

1.เนื่องด้วยเป็นตลับหมึก Recycle ผู้บริโภคบางส่วนจึงไม่มั่นใจคุณภาพ

              เนื่องด้วยทาง .ทวินบีฯ เป็นผู้ผลิตและนำเข้าที่ครบวงจร และมีทีมงานที่มีประสบการณ์ มากกว่า 9 ปี เราจึงสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิด

จากตลับหมึก Compatible และ Remanu ได้ทันที โดย ไม่ต้องรอผลวิเคราะห์จากต่างประเทศ ลูกค้าทุกท่านจึงมั่นใจในสินค้าของเราได้แน่นอนครับ


               มาถึงตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าทุกท่านแล้วนะครับว่าจะตัดสินใจเลือกใช้ตลับหมึกเทียบเท่าชนิดไหนแล้วพบกันในบทความต่อไปครับ.