หมึกพิมพ์เทียบเท่า GEARPLUS TONER ตอนที่ 6.2 "มาตรฐาน"

มาตรฐาน สำคัญไฉน ตอนที่ 3

           ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับระบบมาตรฐานที่สำคัญไม่แพ้กันและเริ่มแพร่หลายมากขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิต TONER LASER

นั่นคือ มาตรฐาน STMC (Standardized Test methods Committee) นั่นเอง 

มาตรฐาน STMC

Standardized Test methods Committee (STMC)

           มาตรฐาน STMC ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยมากนัก  นั่นอาจจะเป็นด้วยเหตุผลที่ว่า  อุตสาหกรรมการผลิต  ตลับหมึก Toner

Laser ในประเทศไทยยังไม่กว้างขวางมากนัก  และแทบจะไม่มีบริษัทใดเลยที่สามารถผลิตหรือขึ้นรูปตลับใหม่เข้าสู่ท้องตลาดได้  ดังนั้นจึงไม่แปลก

ใจเลยว่าทำไมถึงไม่ค่อยเห็นมาตราฐาน STMC ในสินค้าของไทย

           มาตรฐาน STMC นั้นถูกกำหนดมาเพื่อกำหนดและควบคุมภาพของงานพิมพ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ STMC กำหนด เพื่อให้ผู้บริโภคได้

มั่นใจเรื่องคุณภาพของงานพิมพ์เมื่อเห็นเครื่องหมาย STMC บนสินค้า  (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.i-itc.org/stmc.html)

           ซึ่งทางโรงงานที่เรานำเข้า ตลับหมึกเทียบเท่า เข้ามานั้นมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับมาตรฐาน STMC เป็นอย่างมาก เพื่อให้ลูกค้าทุกท่าน

มั่นใจในคุณภาพงานพิมพ์ของเรา

           ขอบคุณข้อมูลบทความบางส่วนจาก International Imaging Technology Council


มาตรฐาน สำคัญไฉน ตอนที่ 4

           ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสัญลักษณ์ที่คุ้นตาพวกเรากันมาก แต่ไม่รู้ว่าไอ้เจ้าสัญลักษณ์นี้คืออะไร นั่นก็คือ สัญลักษณ์ SGS นั่นเองครับ


สัญลักษณ์ SGS

            SGS ไม่ใช่ชื่อระบบมาตรฐานนะครับ แต่เป็นชื่อบริษัทที่รับตรวจสอบคุณภาพ และออกเอกสารที่เราเรียกกันว่า Certificate นั่นเอง ขึ้นอยู่

กับว่าอุตสาหกรรมนั้นจะแจ้งความจำนงค์ให้ SGS เข้าไปตรวจสอบคุณภาพของอะไร ซึ่ง SGS นั้นเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก และ

มีบริษัทลูกข่ายอยู่ทั่วโลกกว่า 150 บริษัท จึงทำให้มั่นใจว่า หากสินค้าใดได้รับ Certificate ของทาง SGS นั้น ย่อมเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ผ่าน

การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง

           ซึ่งทางโรงงานที่เรานำเข้า ตลับหมึกเทียบเท่า เข้ามานั้นได้มีการส่ง LabTest เคมีภัณฑ์ กับทาง SGS จึงทำให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจว่าสิน

ค้าของเราได้มาตรฐานและปลอดภัยแน่นอนครับ  (ข้อมูลอ้างอิง http://www.sgs.co.th)